เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ค. 2559 ]163
382 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 มิ.ย. 2559 ]160
383 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]162
384 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]164
385 ประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา (หลัง ร.ร.บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มิ.ย. 2559 ]244
386 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา (หลัง รร บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มิ.ย. 2559 ]157
387 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ จำนวน ๖ คัน [ 25 พ.ค. 2559 ]154
388 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 16 มี.ค. 2559 ]171
389 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างฯ เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน [ 11 มี.ค. 2559 ]154
390 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 11 มี.ค. 2559 ]148
391 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบัวทอง (บ้านนายหนุ๋ย) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 7 มี.ค. 2559 ]156
392 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2559 ]203
393 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2559 ]178
394 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]157
395 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]176
396 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2559 ]163
397 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้เขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2559 ]175
398 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]153
399 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]162
400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]155
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32