เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2559 ]158
362 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ย. 2559 ]157
363 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 12 ก.ย. 2559 ]150
364 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ย. 2559 ]154
365 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 12 ก.ย. 2559 ]155
366 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู หมู่ที่ ๙ [ 7 ก.ย. 2559 ]148
367 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 6 ก.ย. 2559 ]169
368 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้วหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ [ 5 ก.ย. 2559 ]176
369 ประกาศรายชื่อผู้ค้าผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]157
370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]153
371 ปรโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]179
372 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]224
373 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]154
374 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]154
375 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบรางยู สี่แยก ซอยทรงยศไปสระแก้วและจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2559 ]180
376 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูสี่แยกซอยทรงยศไปสระแก้ว และจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง [ 15 ส.ค. 2559 ]157
377 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูสี่แยกซอยทรงยศไปสระแก้ว และจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง [ 15 ส.ค. 2559 ]159
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 ส.ค. 2559 ]157
379 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข การประมูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย [ 27 ก.ค. 2559 ]164
380 ประกาศผลผูชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา(หลัง รร.บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ก.ค. 2559 ]185
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32