เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 


  กลุ่มเกษตรตำบลบ้านโพธิ์ โดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม
  โครงการลดความเสี่ยงและห่างไกลโรคจากการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
  โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555